PRE-N: SWIM TIME!

Early morning swimming class with Mr. Phu!

 

Pre-N’s Halloween Pumpkin

Welcome back! We are so excited and ready to be back to school! How was your fall break? We hope that it’s as awesome as ours!

To kick off the week, we are getting ready for Halloween! Check us out doing our thing with our Halloween pumpkins:

 

OUR PUMPKINS ARE READY!

Letter: Fall Break and Parent-Teacher Conferences

Dear TAS Parents and Families,

This is the final week of Quarter 1 of the 2017-2018 academic year. School will be closed on Friday, October 13, 2017 for a Faculty Professional Development Day as well as during the week of October 16-20 for Fall Break. Classes will resume on Monday, October 23, 2017 for the beginning of Quarter 2.

School-wide Parent-Teacher Conferences will take place on Thursday, November 2, 2017 (3.00pm6.00pm) and on Friday, November 3, 2017 (8.00am11.30am). I look forward to seeing all of you at conferences. This is a great opportunity to speak with your child’s teachers regarding academic progress and any potential for support at home.

Have a great Fall Break holiday next week!

Warm regards,

Garth O’Donnell
Principal, N-12
———————–

Kính gửi Quý Phụ huynh và Đại gia đình TAS,

Tuần này là tuần lễ cuối cùng của Quý 1 – năm học 2017-2018. Các em học sinh sẽ được nghỉ học vào thứ Sáu, ngày 13/10/2017 do Giáo viên họp phát triển chuyên môn và bắt đầu Kỳ nghỉ Thu vào tuần sau, từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017. Các em sẽ đi học lại vào thứ Hai, ngày 23/10/2017 và bắt đầu Quý 2 của năm học.

Buổi họp Phụ huynh toàn trường sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 02/11/2017 (từ 15g00 đến 18g00) và thứ Sáu, ngày 03/11/2017 (từ 8g00 đến 11g30). Rất mong được gặp gỡ tất cả Quý vị vào hai ngày họp này. Đây là một cơ hội tốt để Quý vị trao đổi với tất cả Giáo viên về quá trình học tập trên lớp cũng như ở nhà của các em.


Chúc Quý vị có một kỳ nghỉ Thu tuyệt vời vào tuần sau!

Trân trọng,

Garth O’Donnell

Hiệu trưởng Trường TAS

Pre-Nursery: How are we?

The 1st quarter is almost over! Quick update!

All 14 kids in Pre-Nursery are finally settling in and getting used to being in school and doing classroom routine. 12 of them are staying in school until 2:45 everyday, 1 stays for nap time thrice a week and 1 stays until lunch time. 6 of them are toilet trained and proud of it!

Parents must be wondering what the kids are up to in the classroom. The following activities are what we do in the classroom to help develop the kids’ fine and gross motor skills and independence. These activities can also be done at home for follow up:

  1. Picking up trash and throwing it into the trash bin.
  2. Pushing the chairs in.
  3. Packing up toys after playing.
  4. Going up and down the stairs.
  5. Wearing and taking off their own shoes.
  6. Carrying their own bags.
  7. Eating on their own.
  8. Washing their hands.

So far, we have covered 4 letters in the alphabet! Letters Aa, Mm, Pp and Tt. Almost all of us know and remember the 3 primary colors. We count endlessly when we are doing things. We do a lot of dancing and singing and just getting our bodies coordinated.

The 1st quarter has been a great period of adjustment for all of us. We are all excited to be back for more adventurous learning!

 

Learning Letter Sounds: Bb and Ee

This week’s letter sounds: Bb and Ee!

Letter Bb:

Image result for baby and bubbles

Baby and bubbles b-b-b. Baby and bubbles b-b-b. Baby and bubbles b-b-b. /b/ is the sound of Bb.

 

Letter Ee:

Image result for egg and elephant

Eggs and elephant e-e-e. Eggs and elephant e-e-e. Eggs and elephant e-e-e. /e/ is the sound of Ee.

Pre-Nursery Class at the TAS Moon Festival

The American School celebrates Moon Festival!

Of course, the youngest Mustangs in school joined in all the fun.

The Pre-Nursery class was surprisingly well-behaved as they watched the older kids in class perform. Some of them even joined in by dancing!

Don’t we all look good in our ao dais?

           

 

              

 

The Dragon Dance was definitely a new experience to most of us. Being so close to the performers in costume surely surprised and even scared us at first.

Enjoying the Dragon Dance!

                              

Learning Letter Sounds: Pp and Tt

More letter sounds this week!

Letter Pp:

Related image

Pig and pizza p-p-p. Pig and pizza p-p-p. Pig and pizza p-p-p. /p/ is the sound of Pp.

 

Letter Tt:

Image result for Turtle and tomato

Turtle and tomato t-t-t. Turtle and tomato t-t-t. Turtle and tomato t-t-t. /t/ is the sound of Tt.

TAS Moon Festival Celebration

Dear Parents,

 

We are preparing for an exciting and eventful Moon Festival.  This year, each student will create a unique lantern in their art class using recycled materials.  We ask that the students bring used (and cleaned) items such as plastic water bottles, toilet paper rolls, newspapers, chopsticks, and more.  Please bring the materials to school between September 18-22. Each class will be awarded based on their creative designs at the assembly.

In addition, we are very happy to invite you to this year’s TAS Moon Festival Celebration on Tuesday, October 3rd, at 8:15 AM in the TAS MSHS Auditorium.         

Our students have been working hard on their performance for the Moon Festival Celebration and we are sure that you will enjoy them!

     We ask that for this celebration, students wear a traditional tunic (áo dài) to school.

We are excited to have you come and support all of the students’ hard work! It is our pleasure to welcome family participation at our Moon Festival Celebration.

 

Best regards,

 

Garth O’Donnell                                                                            

Academic Director and Principal, N-12

 

—————————-

 

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh!

 

     Nhà trường đang chuẩn bị sự kiện chào mừng Tết Trung thu rất thú vị. Trong năm học này, mỗi học sinh sẽ tự làm một chiếc lồng đèn độc đáo bằng cách sử dụng nguyên vật liệu tái chế tại lớp Mỹ thuật. Chúng tôi đã yêu cầu học sinh mang những vật liệu tái chế sạch như là chai uống nước bằng nhựa, cuộn giấy vệ sinh, giấy báo, đũa, và nhiều vật dụng khác. Quý vị vui lòng nhắc các em mang đến trường trong khoảng thời gian từ ngày 18/09 đến 22/09. Mỗi lớp sẽ được nhận được phần quà dành cho sự sáng tạo tại lễ tổng kết cuối tháng.

     Ngoài ra, chúng tôi rất vui khi được mời Quý Phụ huynh tham dự chương trình “Ngày hội trăng rằm” vào Thứ Ba, ngày 03 tháng 10, vào lúc 8:15 sáng tại hội trường khối Trung học.

     Các em học sinh đã tích cực tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong Chương trình “Ngày hội trăng rằm” và chúng tôi đảm bảo rằng Quý vị sẽ thích thú khi thưởng thức chương trình này!

     Nhà trường khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống (áo dài) đến trường vào ngày này.

     Nhà trường hân hạnh chào đón Quý Phụ huynh đến tham gia và ủng hộ chương trình biểu diễn văn nghệ của các em trong mùa Trung thu năm nay.

 

Trân trọng,

 

Garth O’Donnell                                                                             

Hiệu trường Trường Quốc tế TAS

Learning Letter Sounds: Aa and Mm

We are starting to learn about letters and their sounds. We started with letters Aa and Mm.

Letter Aa:

Image result for ants on the apple printable

Ants on the apple a-a-a. Ants on the apple a-a-a. Ants on the apple a-a-a. /a/ is the sound of Aa.

 

Letter Mm:

Image result for mouse and monkey

Mouse and moneky m-m-m. Mouse and monkey m-m-m. Mouse and monkey m-m-m. /m/ is the sound of Mm.

 

Helpful link:

Ants on the Apple