Letter: Fall Break and Parent-Teacher Conferences

Dear TAS Parents and Families,

This is the final week of Quarter 1 of the 2017-2018 academic year. School will be closed on Friday, October 13, 2017 for a Faculty Professional Development Day as well as during the week of October 16-20 for Fall Break. Classes will resume on Monday, October 23, 2017 for the beginning of Quarter 2.

School-wide Parent-Teacher Conferences will take place on Thursday, November 2, 2017 (3.00pm6.00pm) and on Friday, November 3, 2017 (8.00am11.30am). I look forward to seeing all of you at conferences. This is a great opportunity to speak with your child’s teachers regarding academic progress and any potential for support at home.

Have a great Fall Break holiday next week!

Warm regards,

Garth O’Donnell
Principal, N-12
———————–

Kính gửi Quý Phụ huynh và Đại gia đình TAS,

Tuần này là tuần lễ cuối cùng của Quý 1 – năm học 2017-2018. Các em học sinh sẽ được nghỉ học vào thứ Sáu, ngày 13/10/2017 do Giáo viên họp phát triển chuyên môn và bắt đầu Kỳ nghỉ Thu vào tuần sau, từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2017. Các em sẽ đi học lại vào thứ Hai, ngày 23/10/2017 và bắt đầu Quý 2 của năm học.

Buổi họp Phụ huynh toàn trường sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 02/11/2017 (từ 15g00 đến 18g00) và thứ Sáu, ngày 03/11/2017 (từ 8g00 đến 11g30). Rất mong được gặp gỡ tất cả Quý vị vào hai ngày họp này. Đây là một cơ hội tốt để Quý vị trao đổi với tất cả Giáo viên về quá trình học tập trên lớp cũng như ở nhà của các em.


Chúc Quý vị có một kỳ nghỉ Thu tuyệt vời vào tuần sau!

Trân trọng,

Garth O’Donnell

Hiệu trưởng Trường TAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *