Learning Letter Sounds: Pp and Tt

More letter sounds this week!

Letter Pp:

Related image

Pig and pizza p-p-p. Pig and pizza p-p-p. Pig and pizza p-p-p. /p/ is the sound of Pp.

 

Letter Tt:

Image result for Turtle and tomato

Turtle and tomato t-t-t. Turtle and tomato t-t-t. Turtle and tomato t-t-t. /t/ is the sound of Tt.

TAS Moon Festival Celebration

Dear Parents,

 

We are preparing for an exciting and eventful Moon Festival.  This year, each student will create a unique lantern in their art class using recycled materials.  We ask that the students bring used (and cleaned) items such as plastic water bottles, toilet paper rolls, newspapers, chopsticks, and more.  Please bring the materials to school between September 18-22. Each class will be awarded based on their creative designs at the assembly.

In addition, we are very happy to invite you to this year’s TAS Moon Festival Celebration on Tuesday, October 3rd, at 8:15 AM in the TAS MSHS Auditorium.         

Our students have been working hard on their performance for the Moon Festival Celebration and we are sure that you will enjoy them!

     We ask that for this celebration, students wear a traditional tunic (áo dài) to school.

We are excited to have you come and support all of the students’ hard work! It is our pleasure to welcome family participation at our Moon Festival Celebration.

 

Best regards,

 

Garth O’Donnell                                                                            

Academic Director and Principal, N-12

 

—————————-

 

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh!

 

     Nhà trường đang chuẩn bị sự kiện chào mừng Tết Trung thu rất thú vị. Trong năm học này, mỗi học sinh sẽ tự làm một chiếc lồng đèn độc đáo bằng cách sử dụng nguyên vật liệu tái chế tại lớp Mỹ thuật. Chúng tôi đã yêu cầu học sinh mang những vật liệu tái chế sạch như là chai uống nước bằng nhựa, cuộn giấy vệ sinh, giấy báo, đũa, và nhiều vật dụng khác. Quý vị vui lòng nhắc các em mang đến trường trong khoảng thời gian từ ngày 18/09 đến 22/09. Mỗi lớp sẽ được nhận được phần quà dành cho sự sáng tạo tại lễ tổng kết cuối tháng.

     Ngoài ra, chúng tôi rất vui khi được mời Quý Phụ huynh tham dự chương trình “Ngày hội trăng rằm” vào Thứ Ba, ngày 03 tháng 10, vào lúc 8:15 sáng tại hội trường khối Trung học.

     Các em học sinh đã tích cực tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong Chương trình “Ngày hội trăng rằm” và chúng tôi đảm bảo rằng Quý vị sẽ thích thú khi thưởng thức chương trình này!

     Nhà trường khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống (áo dài) đến trường vào ngày này.

     Nhà trường hân hạnh chào đón Quý Phụ huynh đến tham gia và ủng hộ chương trình biểu diễn văn nghệ của các em trong mùa Trung thu năm nay.

 

Trân trọng,

 

Garth O’Donnell                                                                             

Hiệu trường Trường Quốc tế TAS

Learning Letter Sounds: Aa and Mm

We are starting to learn about letters and their sounds. We started with letters Aa and Mm.

Letter Aa:

Image result for ants on the apple printable

Ants on the apple a-a-a. Ants on the apple a-a-a. Ants on the apple a-a-a. /a/ is the sound of Aa.

 

Letter Mm:

Image result for mouse and monkey

Mouse and moneky m-m-m. Mouse and monkey m-m-m. Mouse and monkey m-m-m. /m/ is the sound of Mm.

 

Helpful link:

Ants on the Apple