Clinic Guidelines and Health Policy

Clinic Guidelines and Health Policy from Ms. Alison – School Nurse

Dear Parents,

This letter is just a reminder about the Clinic Guidelines and Health Policy that will indicate for sending a student home. If your child is ill, please keep him/her at home to rest and recover. If your child develops any symptoms or illness parents or guardians will be called to pick him/her up. Parents/Guardians are expected to pick up their child as soon as possible.

The following medical problems are indication for sending a student home:

Fever above 37.7

Students should remain at home until the fever has settled. Students should be fever free without medicine for 24 hours before returning to school.

Diarrhea

Child will be sent home if two or more episodes and stay home until diarrhea has stopped for 24 hour period.

Food Poisoning and Vomiting

Child must stay home until symptoms are gone.

Head Lice

If lice are visible, student will be sent home. They may be excused one day from school for treatment. Upon return to school if lice are still present, the child will be sent back home.

If students become ill during school hours parents or identified guardian should be requested to take them home. Students must be symptoms free for 24 hours before they can return to school without the aid of medicine.

We sincerely thank you for your cooperation on this matter for we see this as a very important matter.

Sincerely,

Alison Jean C. Bote, RN

School Nurse

————————————————————————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh,

Nhà trường xin nhắc lại về Quy định Sức khỏe cũng như Hướng dẫn của Phòng Y tế về những trường hợp cho học sinh nghỉ tại nhà. Nếu con em Quý vị bệnh, vui lòng để học sinh ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục sức khỏe. Khi phát hiện học sinh có bất kỳ triệu chứng của những bệnh được liệt kê bên dưới, nhà trường sẽ liên lạc phụ huynh/ người giám hộ để đón các em về ngay.

Sốt trên 37.7 độ

Học sinh cần ở nhà cho đến khi hết sốt. Các em phải hết sốt mà không cần sử dụng thuốc trong 24 giờ trước khi đi học lại.

Bệnh tiêu chảy

Yêu cầu học sinh về nhà nếu bị tiêu chảy hai hay nhiều đợt và phải ở nhà cho đến khi hết hẳn triệu chứng tiêu chảy trong vòng 24 giờ.

Ngộ độc thức ăn và Nôn

Các em phải ở nhà cho đến khi triệu chứng này hết hẳn.

Tóc có chí

Nếu nhà trường phát hiện đầu tóc học sinh có chí, các em sẽ phải về nhà. Các em sẽ được vắng mặt có phép để điều trị. Sau khi trở lại trường, nếu vẫn còn chí, các em phải về nhà.

Nếu học sinh bị bệnh trong giờ học, phụ huynh/ người giám hộ sẽ đến đón các em về. Học sinh phải hết các triệu chứng bệnh mà không cần sử dụng thuốc trong vòng 24 giờ trước khi đi học lại.

Nhà trường chân thành cảm ơn Quý phụ huynh hợp tác vấn đề quan trọng này.

Trân trọng,

Alison Jean C. Bote, RN

Y tá trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *