The American School/ Guideline for Parents: Student-Led Conference/ Pre-Nursery & Nursery

Good day Parents,

On Thursday, April 26, we will be having our Student-Led Conference. Here are some guidelines for you so that we will have a successful Student-Led conference.

 • Please turn off or put your phone in silent mode.
 • Be patient with your child. Give your child enough time to do the task that he/she chose.
 • Listen to your child and provide positive feedback.
 • Decide with your child when to have time for questions.
 • If you have concerns or comments that could be embarrassing, negative, or overly critical, save them for home.
 • If you require an individual conference, please arrange that on your own with the teacher by email or please call Ms. Ngoc in the ECC Academic Office at 3519 2225, ext. 116 or email her at: Ngoc.Lam@tas.edu.vn.

Have a great holiday!

Sincerely,

—————————————–

Kính gửi Quý phụ huynh !

Buổi họp Phụ huynh do Học sinh Chủ trì sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 26/4/2018. Dưới đây là một vài gợi ý để cuộc họp cả chúng ta diễn ra thành công.

 • Xin Quý vị vui lòng tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng
 • Hãy kiên nhẫn và cho các bé có đủ thời gian để hoàn thành mục tiêu đã chọn.
 • Lắng nghe con của Quý vị chia sẻ và cung cấp phản hồi tích cực
 • Xác định thời điểm để đặt câu hỏi cho con của Quý vị
 • Nếu Quý vị có những thắc mắc hoặc nhận xét mà có thể gây ra sựlúng túng, tiêu cực hoặc chỉ trích các béxin Quý vị đừng nêu ra ở đây.
 • Nếu Quý vị có yêu cầu họp riêngxin vui lòng gửi mail cho giáo viên, hoặc liên hệ với cô Ngọc phòng Học vụ của khối Mầm non theo số3519 2225, số nội bộ 116, hoặc gửi mail cho cô ấy tạiNgoc.Lam@tas.edu.vn để sắp xếp lịch hẹn.

 Chúc Quý phụ huynh có kỳ nghỉ vui vẻ!

Trân trọng,

Ms. Ann & Ms. Lovely

Reminder about Parent-Teacher Conferences/Nhắc nhở về ngày Họp Phụ huynh toàn trường

Dear TAS Parents:

Kính gửi Quý Phụ huynh,

 

Just a reminder that Parent-Teacher conferences will take place this Thursday, April 26, 2018 from 8am – 4pm.  For Early Childhood and Elementary student-led conferences, please call the academic office to make an appointment.  For Middle-High School parents, teachers will be available in the MSHS Cafeteria on a drop-in basis; no appointment required.

Nhà trường xin được nhắc lại thông tin về ngày Họp Phụ huynh sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 26/4/2018, từ 8g00 đến 16g00. Khối Mầm non và Tiểu học sẽ họp theo hình thức do học sinh chủ trì, Quý vị vui lòng liên hệ phòng Học vụ để đặt trước lịch họp. Đối với Khối Trung học, tất cả giáo viên sẽ tập trung tại Hội trường và không cần phải đặt trước lịch hẹn.

 

Please remember to bring translators if at all possible as our staff will be short-handed on this very busy day.

Quý vị vui lòng đi cùng người phiên dịch nếu cần thiết, vì nhân viên của trường sẽ không thể hỗ trợ được hết tất cả Phụ huynh trong ngày họp.

 

Please note that if you are unable to attend on Thursday due to conflicts or if you will be away during the holiday period, you are always welcome to schedule appointments with individual teachers by either emailing the teacher or calling the academic office to make a request to see a specific teacher or teachers.

Xin lưu ý rằng, trong trường hợp Quý Phụ huynh không thể tham tham gia buổi họp vào thứ Năm vì lí do cá nhân hoặc du lịch vào kì nghỉ lễ, Quý vị vẫn có thể đặt lịch họp riêng bằng cách gửi email trực tiếp cho giáo viên bộ môn cần trao đổi, hoặc liên hệ phòng Học vụ để yêu cầu sắp xếp lịch hẹn với giáo viên.

 

I am looking forward to seeing you all on Thursday the 26th.

Rất mong được đón tiếp Quý vị vào thứ Năm, ngày 26/4/2018.

 

Best regards,

Trân trọng,

Garth O’Donnell,

Academic Director

Giám đốc Học vụ

Student-Led Conferences for Quarter 3/ Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì quý 3, năm học ‎‎2017-2018

Dear Early Childhood Parents,         

     I would like to take this opportunity to invite all parents of TAS students to the Student-Led Conferences for Quarter 3 of the 2017-2018 academic year. The Spring Conferences will take place on Thursday, April 26, 2018 from 8.00am-4.00pm.

     Student-led conferences are used widely around the world. In the student-led conference format, students and teachers prepare together, and then students lead the conference while teachers facilitate. Parents will attend the conference with their child who will share their work and learning activities with you.

     Parents will sign up to attend during a 45 minutes block of time with your child. There is no need for interpreters because your child will be your guide and translator. You may stay as long as you like during your block of time and then go home with your child. If you require an individual conference, please arrange that on your own with the teacher by email or phone. Please call Ms. Ngoc in the ECC Academic Office at 3519 2225, ext. 116 or email her at: Ngoc.Lam@tas.edu.vn to make an appointment to choose the best block of time for you.

Block 1:  8:00am – 8:45am

Block 2:  9:00am –  9:45am

Block 3:  10:00am – 10:45am

Block 4:  11:00am – 11:45am

Block 5:  1:00pm –   1:45pm

Block 6:  2:00pm – 2:45pm

Block 7:  3:00pm – 3:45pm

     Your child has been working very hard to prepare for this event. He or she has selected work samples from classes, analyzed his or her strengths and weaknesses as a learner, and set goals for the remainder of the school year. Please come to this conference prepared to listen, acknowledge his or her effort and growth, and ask questions of your child.

     Schools that implement student-led conferences report that they:

           *Encourage students to take responsibility and ownership for their learning by involving them in the goal-setting and assessment process.

           *Engage families in richer, more transparent conversations about student progress.

     The Specialist Teachers will be available in their own classrooms to share student effort, student behavior, work samples, and answer questions in their specialty area. The TAS Report Card will be sent home at the end of Quarter 4.

     Should you have any questions, please do not hesitate to contact me directly.

 

Warm regards,

Betsy Suits

Elementary School and Early Childhood Principal

 ****************************************************************************************

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh khối Mầm non,

 

     Nhà trường trân trọng kính mời Quý phụ huynh đến tham dự buổi họp Phụ huynh do học sinh chủ trì Quý 3, năm học 2017-2018 vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018 từ 8g00 sáng đến 4g00 chiều.

     Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

    Hình thức cuộc họp là Giáo viên và Học sinh sẽ cùng nhau chuẩn bị trước mọi thứ, sau đó các em học sinh sẽ là người chủ trì cuộc họp còn Giáo viên sẽ đóng vai trò dẫn dắt các em. Quý vị tham dự cuộc họp với con của mình và các em sẽ chia sẻ kiến thức cũng như những hoạt động học tập với Phụ huynh.

     Cuộc họp lần này sẽ có 7 mốc thời gian, mỗi mốc kéo dài 45 phút, Quý vị có thể ở lại trong khoảng thời gian này bao lâu tùy thích và ra về cùng với con Quý vị. Các em học sinh sẽ là người hướng dẫn và phiên dịch cho Phụ huynh. Nếu Quý Phụ huynh muốn có một cuộc họp riêng với Giáo viên, vui lòng gặp trực tiếp Giáo viên chủ nhiệm để đặt cuộc hẹn. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ cô Ngọc, Văn phòng Học vụ khối Mầm non qua số điện thoại 3519 2225, số nội bộ 116 hoặc gửi email đến địa chỉ: Ngoc.Lam@tas.edu.vn để đặt lịch hẹn và chọn mốc thời gian phù hợp nhất.

Mốc 1:  8g00 – 8g45

Mốc 2:  9g00 – 9g45

Mốc 3:  10g00 – 10g45

Mốc 4:  11g00 – 11g45

Mốc 5:  13g00 – 13g45

Mốc 6:  14g00 – 14g45

Mốc 7:   15g00 – 15g45

     Các em học sinh đã rất cố gắng chuẩn bị cho kỳ họp lần này bằng cách chọn một số ví dụ từ lớp học, phân tích điểm mạnh và điểm yếu từ góc độ là học sinh, và lập ra những mục tiêu cho phần còn lại của năm học. Quý vị hãy đến dự để lắng nghe, ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ cũng như đặt câu hỏi cho các em.

     Các trường đã từng thực hiện cuộc họp do học sinh chủ trì đưa ra nhận xét như sau:

          * Cuộc họp sẽ khuyến khích học sinh có trách nhiệm và tự giác hơn về việc học của mình bằng cách tham gia vào việc lập nên mục tiêu và quá trình học tập.

         * Giúp gắn kết các gia đình lại với nhau, cùng nhau trao đổi về quá trình học tập của các em.

     Giáo viên bộ môn sẽ có mặt tại lớp của họ để chia sẻ những nỗ lực, thái độ học tập của các em, cũng như trả lời các câu hỏi về chuyên môn. Báo cáo học tập sẽ phát cho học sinh vào cuối Quý 4.

     Vui lòng liên hệ trực tiếp đến tôi nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin nào.

 

Trân trọng,

Betsy Suits

Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học

Announcement for Spring Break/Thông báo về Kỳ nghỉ Xuân

Dear Parents,

 

Please be informed that there is NO school from Monday, April 2, 2018 to April 8, 2018 for Spring Break.

Classes resume on Monday, April 9, 2018.

Happy Holidays!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kính gửi Quý Phụ huynh,

 

Nhà trường trân trọng thông báo rằng Kỳ nghỉ Xuân sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 2/4/2018 đến hết ngày 8/4/2018.

Học sinh sẽ đi học lại vào thứ Hai, ngày 9/4/2018.

 

Chúc Quý vị và các em Kỳ nghỉ vui vẻ!

The American School – March Assembly/ Tổng kết tháng 3

Dear Parents,

     We are excited to announce that the Grade 2 will be leading the monthly assembly on Friday, March 30th. This month is focused on “Determination” and Grade 2 has been busy learning skits and songs to show off their own individual talents. We will also get to find out who will be the student of the quarter.

     We are looking forward to this event and everyone is welcome to come and participate. We hope to see you there!

 * Please join us on Friday morning, March 30th, at 8:15 am on the MSHS auditorium.

Best Regards,

Ms. Christine Cash & Ms. Evie Cobb

Grade 2 Teachers

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 Kính gửi Quý Phụ Huynh học sinh,

 

     Nhà trường trân trọng kính mời Quý Phụ huynh đến tham dự buổi Tổng kết tháng 3 vào thứ Sáu, ngày 30/03 với chủ đề về “Sự quyết tâm”.

 

     Khối Lớp 2 sẽ dẫn dắt buổi Tổng kết tháng này, các em sẽ thể hiện tài năng của mình thông qua các vở kịch ngắn và bài hát. Đồng thời, Nhà trường sẽ tuyên dương các em học sinh giỏi của quý 3.

 

*Buổi tổng kết tháng 3 sẽ diễn ra vào lúc 8g15 thứ Sáu, ngày 30/03/2018 tại Hội trường khối Trung học.

 

Trân trọng kính mời!

 

Cô  Christine Cash & Cô Evie Cobb

Giáo viên lớp 2.

The American School/ Pre-Nursery & Nursery class/ Wednesday Water Play

Dear Parents,

 

On Wednesday, 21 March, the Pre-Nursery and Nursery classes will be having water play. Kindly send your child to school with swim suit, towel and extra clothes. Thank you for your usual cooperation.

 

Ms. Ann and Ms. Lovely

———————————-

Kính gửi Quý Phụ huynh!

Lớp Pre-Nursery và Nursery sẽ tham gia trò chơi nước vào ngày thứ Tư, 21/3/2018. Quý Phụ huynh vui lòng cho các bé mang theo đồ bơi, khăn lau và bộ đồ dự phòng khi đến Trường nhé. Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Cô Ann và cô Lovely

Thank you letter – Habitat for Humanity Yard Sale/Thư cảm ơn tham gia hoạt động bán hàng gây quỹ Tổ chức hỗ trợ gia cư

Dear TAS Community,

Thank you to everyone who made a donation or participated in our Habitat for Humanity Yard Sale.  We were able to raise $1,500 to support this important cause.  If you didn’t have an opportunity to donate, you can still bring your donation to the B1 Accounting Office or make a donation online through our Go Fund Me page (www.gofundme.com/tashabitat).

Thank you for your continued support!

Chelsea Armstrong

MSHS Principal

——————–

Cộng đồng TAS thân mến,

Chân thành cảm ơn tất cả sự đóng góp và tham gia của Quý vị trong buổi bán hàng gây quỹ từ thiện cho Tổ chức hỗ trợ gia cư. Chúng ta đã quyên góp được 1500 đôla Mỹ cho Tổ chức này. Nếu bỏ lỡ cơ hội vừa qua, Quý vị vẫn có thể quyên góp trực tiếp tại Phòng Kế toán ở Tòa nhà 1 (Khối Trung học) hoặc bằng hình thức trực tuyến qua trang “Go Fund Me” theo liên kết www.gofundme.com/tashabitat.

Rất cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị!

Chelsea Armstrong

Hiệu trưởng Khối Trung học

The American School/ Nursery Class Pictorial

Dear Nursery Parents, 
 
Nursery class will have our pictorial tomorrow, February 6th. Kindly send your child to school in their Blue collared shirt and Brown short/skortTAS uniform. Thank you! 
  
Ms. Lovely 
 ——————————————– 
Kính gửi Quý Phụ huynh lớp Nursery!
 
Lớp Nursery sẽ có buổi chụp hình vào ngày mai, 8/2/2018. Vì vậy Quý phụ huynh vui lòng cho các bé mặc đồng phục của Trường Quốc Tế TAS “áo thun xanh da trời có cổ  quần sọt lửng/ chân váy liền quần màu nâu” khi đến trường nhé! Trân trọng cảm ơn!
 

Cô Lovely

 

The American School – Tet Assembly 2018 / Chương trình văn nghệ chào mừng Tết Mậu Tuất 2018

Dear Parents,

The spring is coming nearly, and TAS’s wishing you all joys and happiness!

We are very happy to invite you to TET ASSEMBLY on Thursday, February 8th, 2018 at 8:30 AM in TAS Auditorium.

Our students put a lot of efforts on practicing with meaning that they want to bring you all great performances and all the best wishes in this new year!

We are excited to have you come and support all the students’ hard work! It is our pleasure to welcome family participation in this Tet Assembly.

Best regards,

Betsy Suits 

Elementary and Early Childhood Vice Principal

———————–

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh!

Mùa xuân lại đến, The American School (TAS) đang hân hoan đón chào Tết Mậu Tuất!

Nhà trường trân trọng kính mời Quý Phụ huynh đến tham dự Chương trình văn nghệ chào mừng Tết Nguyên Đán cùng với các em học sinh trường TAS, diễn ra vào Thứ năm, ngày 8/2/2018, lúc 8 giờ 30 phút, tại Hội Trường TAS.

Trong suốt những ngày qua, các em học sinh đã chăm chỉ luyện tập, háo hức chờ đợi để đóng góp những tiết mục đặc sắc cho chương trình với mong muốn gửi tới Quý Phụ huynh những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất!

Nhà trường rất hân hạnh được chào đón Quý Phụ huynh đến tham gia và ủng hộ chương trình biểu diễn văn nghệ của các em.

Trân trọng,

Betsy Suits 

Hiệu trưởng Khối Mầm non và Tiểu học