The American School/ Guideline for Parents: Student-Led Conference/ Pre-Nursery & Nursery

Good day Parents,

On Thursday, April 26, we will be having our Student-Led Conference. Here are some guidelines for you so that we will have a successful Student-Led conference.

 • Please turn off or put your phone in silent mode.
 • Be patient with your child. Give your child enough time to do the task that he/she chose.
 • Listen to your child and provide positive feedback.
 • Decide with your child when to have time for questions.
 • If you have concerns or comments that could be embarrassing, negative, or overly critical, save them for home.
 • If you require an individual conference, please arrange that on your own with the teacher by email or please call Ms. Ngoc in the ECC Academic Office at 3519 2225, ext. 116 or email her at: Ngoc.Lam@tas.edu.vn.

Have a great holiday!

Sincerely,

—————————————–

Kính gửi Quý phụ huynh !

Buổi họp Phụ huynh do Học sinh Chủ trì sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 26/4/2018. Dưới đây là một vài gợi ý để cuộc họp cả chúng ta diễn ra thành công.

 • Xin Quý vị vui lòng tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng
 • Hãy kiên nhẫn và cho các bé có đủ thời gian để hoàn thành mục tiêu đã chọn.
 • Lắng nghe con của Quý vị chia sẻ và cung cấp phản hồi tích cực
 • Xác định thời điểm để đặt câu hỏi cho con của Quý vị
 • Nếu Quý vị có những thắc mắc hoặc nhận xét mà có thể gây ra sựlúng túng, tiêu cực hoặc chỉ trích các béxin Quý vị đừng nêu ra ở đây.
 • Nếu Quý vị có yêu cầu họp riêngxin vui lòng gửi mail cho giáo viên, hoặc liên hệ với cô Ngọc phòng Học vụ của khối Mầm non theo số3519 2225, số nội bộ 116, hoặc gửi mail cho cô ấy tạiNgoc.Lam@tas.edu.vn để sắp xếp lịch hẹn.

 Chúc Quý phụ huynh có kỳ nghỉ vui vẻ!

Trân trọng,

Ms. Ann & Ms. Lovely

Reminder about Parent-Teacher Conferences/Nhắc nhở về ngày Họp Phụ huynh toàn trường

Dear TAS Parents:

Kính gửi Quý Phụ huynh,

 

Just a reminder that Parent-Teacher conferences will take place this Thursday, April 26, 2018 from 8am – 4pm.  For Early Childhood and Elementary student-led conferences, please call the academic office to make an appointment.  For Middle-High School parents, teachers will be available in the MSHS Cafeteria on a drop-in basis; no appointment required.

Nhà trường xin được nhắc lại thông tin về ngày Họp Phụ huynh sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 26/4/2018, từ 8g00 đến 16g00. Khối Mầm non và Tiểu học sẽ họp theo hình thức do học sinh chủ trì, Quý vị vui lòng liên hệ phòng Học vụ để đặt trước lịch họp. Đối với Khối Trung học, tất cả giáo viên sẽ tập trung tại Hội trường và không cần phải đặt trước lịch hẹn.

 

Please remember to bring translators if at all possible as our staff will be short-handed on this very busy day.

Quý vị vui lòng đi cùng người phiên dịch nếu cần thiết, vì nhân viên của trường sẽ không thể hỗ trợ được hết tất cả Phụ huynh trong ngày họp.

 

Please note that if you are unable to attend on Thursday due to conflicts or if you will be away during the holiday period, you are always welcome to schedule appointments with individual teachers by either emailing the teacher or calling the academic office to make a request to see a specific teacher or teachers.

Xin lưu ý rằng, trong trường hợp Quý Phụ huynh không thể tham tham gia buổi họp vào thứ Năm vì lí do cá nhân hoặc du lịch vào kì nghỉ lễ, Quý vị vẫn có thể đặt lịch họp riêng bằng cách gửi email trực tiếp cho giáo viên bộ môn cần trao đổi, hoặc liên hệ phòng Học vụ để yêu cầu sắp xếp lịch hẹn với giáo viên.

 

I am looking forward to seeing you all on Thursday the 26th.

Rất mong được đón tiếp Quý vị vào thứ Năm, ngày 26/4/2018.

 

Best regards,

Trân trọng,

Garth O’Donnell,

Academic Director

Giám đốc Học vụ