Announcement for Spring Break/Thông báo về Kỳ nghỉ Xuân

Dear Parents,

 

Please be informed that there is NO school from Monday, April 2, 2018 to April 8, 2018 for Spring Break.

Classes resume on Monday, April 9, 2018.

Happy Holidays!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kính gửi Quý Phụ huynh,

 

Nhà trường trân trọng thông báo rằng Kỳ nghỉ Xuân sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 2/4/2018 đến hết ngày 8/4/2018.

Học sinh sẽ đi học lại vào thứ Hai, ngày 9/4/2018.

 

Chúc Quý vị và các em Kỳ nghỉ vui vẻ!