The American School/ Pre-Nursery and Nursery Tet Dance Song

Dear Parents,
 
On 08 Feb, Thursday, the Pre-Nursery and Nursery classes will be performing together for the ECC and ES Tet Assembly.
 
Attached is the song that they will be dancing to. We ask for you to please play the song to your kids. We will be sending you a video of the dance steps within the week.
 
Thank you,

Ms. Ann and Ms. Lovely

————————————–
Kính gửi quý Phụ huynh!
Lớp Pre-Nursery và Nursery sẽ biểu diễn trong Chương trình Văn nghệ chào mừng Tết dành cho khối Mầm non và Tiểu học diễn ra vào ngày thứ Năm, 8/2/2018.
Đính kèm là bài hát mà các bé sẽ nhảy múa. Quý phụ huynh vui lòng giúp chúng tôi mở bài hát này cho các bé nghe. Chúng tôi sẽ gửi một đoạn Video hướng dẫn các bước nhảy cho Quý vị trong tuần này.
Trân trọng cảm ơn!

Writing: Number 2

We’ve already practiced how to write 0 and 1. Today we practiced how to write number 2. We will practice writing number 2 this week.

 

Follow up at home: Let your child practice writing numbers 0,1 and 2  during their free time.  I also encourage you to  review the quantity of these numbers while they play or when you are doing things with them like asking them how many plates, toys, vegetables or shapes they see.