The American School – Announcement on Semester 1 Final Week/ Thông báo về tuần học cuối học kỳ 1

Dear Early Childhood Families,

     This Friday, December 15, is our last day of school before Winter Break!

     Please take note that ALL students will be dismissed at 11:30am on this day.

     Also, we would like to invite you all to attend our Annual Holiday Concert! All Early Childhood students have been working hard on learning a variety of holiday songs to perform for all of you. This has always been a fun-filled and entertaining assembly in the past and this year promises to be the same! The details are as follows:

Early Childhood Holiday Concert

Date: Friday, December 15th, 2017

Time: 8:30 am

Place: TAS MSHS Cafeteria

Happy Holidays,

The TAS Early Childhood Team

Kính gửi Quý phụ huynh khối Mầm non,

     Thứ Sáu, ngày 15/12 là ngày học cuối trước kỳ nghỉ Đông!

     Quý phụ huynh lưu ý TẤT CẢ học sinh sẽ ra về lúc 11g30 vào ngày này.

     Ngoài ra, nhà trường trân trọng kính mời toàn thể Quý vị đến tham gia Chương trình Lễ hội Giáng sinh hàng năm! Tất cả học sinh khối Mầm non đang tích cực luyện tập những bài hát Giáng sinh để biểu diễn trong chương trình. Trong những năm học trước, chương trình này rất thú vị và mang lại nhiều niềm vui cho các em! Chi tiết chương trình như sau:

Chương trình Lễ hội khối Mầm non

Ngày: Thứ Sáu, ngày 15/12/2017

Thời gian: 8 giờ 30

Địa điểm: Hội trường khối Trung học

Chúc Quý phụ huynh kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Khối mầm non trường TAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *