Announcement for Reunification Day and International Workers’ Day/ Thông báo nghỉ học nhân ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động

Please be informed that there is NO school on Monday and Tuesday (May 01-May 02) for Reunification Day and International Workers’ Day. Classes resume on Wednesday, May 03, 2017.

Happy Holidays!

Best regards,
——————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh khối Mầm non!

Nhà trường trân trọng thông báo các em học sinh sẽ nghỉ học vào thứ Hai và thứ Ba (ngày 01/05-02/05) nhân ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động. Học sinh đi học lại vào thứ Tư, 03/05/2017.

Chúc Quý vị và các em Kỳ nghỉ vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *