Student-Led Conferences for Quarter 3/ Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì quý 3 năm học ‎‎2016-2017

Dear ECC Parents,           
 
We will be conducting conferences differently this Spring, and it already is a hit with your children. We will be conducting “Student Led Conferences.’ This format encourages all families and family members to attend and participate. The purpose of this conference is to reflect on your child’s growth and learning this year. During the 45-minute conference period, your child will take an active role by showing you work samples and projects. There are many learning experiences and benefits for your child that accompany this format including the following: active participation in the learning process, increased self-confidence, development of leadership skills, organization, responsibility for their learning, communication and critical thinking skills.
 
Benefits for you as a family include: a longer conference time to gather information about your child’s academic and social progress this year, the joy of seeing your child present information and projects they having been working on, plus hear from your child’s teacher about the wonders of your child’s progress. You can also visit each of the Specialist Teachers in their classrooms to see your child’s work.

There will be 3-5 families in the Classroom at the same time. Each family will choose a table or station and your child will begin their presentation, just to your family. Having other families in the room, aside from being more efficient, still allows for each child to be more at ease and also duplicates the sense of community we feel every day by being with our learning friends.
 
Each teacher will rotate into each conference to discuss strengths and goals for your child, and to support your child with their presentation. We are very pleased to be offering this format to you this spring. Your scheduled time is attached. Notice the conferences are 45 minutes. You and your child may finish the conference in 20 minutes or extend to 45. If you have additional questions after this conference, please feel free to set up another time to meet with your teacher.
 
We look forward to seeing you soon,
 
Best regards,
 
Betsy Suits
Vice-Principal of Curriculum and Instruction
Elementary School and Early Childhood Center
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Kính gửi Quý phụ huynh khối Mầm non!
 
Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc Họp phụ huynh do Học sinh chủ trì vào mùa Xuân năm nay. Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh và tất cả các thành viên trong gia đình cùng tham gia với mục đích phản ánh sự phát triển và tiến bộ của các em trong năm học này.
Trong suốt khoảng thời gian 45 phút, con của Quý vị sẽ giữ vai trò chính trong việc đưa ra các công việc mẫu và dự án. Các em sẽ nhận được nhiều lợi ích và kinh nghiệm thông qua cuộc họp lần này như: Tham gia tích cực trong việc học, tăng sự tự tin, phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và có trách nhiệm trong việc học, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.
 
Những lợi ích khi cả gia đình cùng nhau tham gia họp: Thời gian họp dài hơn để Quý vị hiểu rõ hơn về sự tiến bộ trong học tập cũng như cách ứng xử về mặt xã hội của các em, niềm vui khi nhìn thấy các em chia sẻ thông tin, các dự án đã và đang làm, thêm vào đó là việc lắng nghe từ Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ về sự tiến bộ của các em. Quý vị cũng có thể ghé thăm Giáo viên bộ môn để hiểu thêm về tình hình học tập của con Quý vị.
 
Trong mỗi lớp, cùng một mốc thời gian sẽ có từ 3-5 gia đình cùng tham gia. Mỗi gia đình sẽ chọn 1 bàn hoặc 1 góc để cho con của Quý vị bắt đầu phần thuyết trình, chỉ có bé và gia đình. Với việc có nhiều gia đình khác nhau trong một lớp học sẽ làm tăng tính hiệu quả, cho phép con của Quý vị cảm thấy thoải mái như đang được học chung với các bạn trong lớp.
 
Mỗi Giáo viên sẽ luân phiên từng gia đình để thảo luận về điểm mạnh và mục tiêu của các em, hỗ trợ các em làm phần thuyết trình của mình. Chúng tôi rất vui khi được áp dụng hình thức họp này. Quý vị vui lòng lưu ý rằng mỗi mốc thời gian sẽ kéo dài trong vòng 45 phút. Vì vậy Quý vị và con Quý vị có thể ra về sau 20 phút khi các em đã hoàn thành xong phần thuyết trình hoặc ở lại cho đến hết 45 phút.
Nếu Quý vị có thêm những câu hỏi cần trao đổi riêng với Giáo viên, Quý vị vui lòng liên hệ riêng với Giáo viên để sắp xếp một cuộc họp vào thời gian khác.
 
Chúng tôi mong sớm gặp lại Quý vị!,
 
Betsy Suits
Hiệu phó khối Mầm Non và Tiểu Học
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *