TAS – Family Letter for Earth Week/ Thư gửi Phụ huynh về Tuần lễ Trái Đất

Dear ECC Parents,

 

Upon our return to school on April 17th, TAS ECC School will be taking part in activities for Earth Week. During this week, we will review and discover ways in which we can help keep the Earth clean and take care of it for future generations.

 

We are asking that students do two things during the Spring Break to prepare for these activities.


The first is to collect and clean recyclable paper, plastic, and metal items which will be used to create recycled materials art for a campus-wide competition. We encourage students to look at what materials are used in their households that can be recycled by transforming them into beautiful art.
The second task for the break is to collect items which the student no longer uses which can be brought to school for our “Stuff Swap”. Students bring in their gently used items and collect them in an area of our campus. Other students are free to grab what they like or can use in an effort to save items from the trash. All items that remain on Friday will be donated to a local charity.

 

We encourage families to work together to come up with ideas and items for these activities, and of course, have an excellent Spring Break!

Best regards,

 

Ms. Corie Sovereign

Grade 4 Homeroom Teacher

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kính gửi Quý Phụ huynh khối Mầm non,

 

Sau khi kỳ nghỉ Xuân kết thúc, khối Mầm non sẽ tham gia các hoạt động cho Tuần lễ Trái Đất bắt đầu vào ngày 17/4/2017. Trong suốt tuần này, chúng tôi và các em sẽ cùng nhau xem xét, tìm tòi những cách thức giúp cho Trái đất được sạch sẽ, cũng như chăm sóc bảo tồn Trái đất cho các thế hệ tương lai.

 

Chúng tôi yêu cầu học sinh làm hai việc trong kỳ nghỉ Xuân để chuẩn bị cho hoạt động lần này.

 

Đầu tiên, các em sẽ thu thập và làm sạch giấy tái chế, nhựa, và các vật dụng bằng kim loại, tất cả sẽ được sử dụng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng vật liệu tái chế. Trường sẽ tổ chức cuộc thi để chọn ra những tác phẩm nào đẹp nhất. Chúng tôi khuyến khích các em học sinh sử dụng những vật liệu tái chế có sẵn trong nhà mình và biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp.

 

Thứ hai, các em sẽ thu thập những vật dụng, đồ dùng mà các em không sử dụng nữa, mang đến trường để tham gia hoạt động “Trao đổi đồ dùng”. Học sinh mang những vật dụng đơn giản và đặt chúng trong một khu vực tại trường. Các em được tự do lấy những gì mình thích hoặc có thể lấy những vật dụng đã bỏ đi nhưng vẫn còn sử dụng được. Tất cả các vật dụng còn dư sẽ được tặng cho một tổ chức từ thiện địa phương vào thứ Sáu.

 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình cùng nhau tham gia để tìm ra những ý tưởng và vật dụng cho hoạt động này.

 

Kính chúc Quý vị và các em học sinh có một Kỳ nghỉ Xuân tuyệt vời!

Trân trọng!

 

Cô Corie Sovereign

Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *