Announcement for Reunification Day and International Workers’ Day/ Thông báo nghỉ học nhân ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động

Please be informed that there is NO school on Monday and Tuesday (May 01-May 02) for Reunification Day and International Workers’ Day. Classes resume on Wednesday, May 03, 2017.

Happy Holidays!

Best regards,
——————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh khối Mầm non!

Nhà trường trân trọng thông báo các em học sinh sẽ nghỉ học vào thứ Hai và thứ Ba (ngày 01/05-02/05) nhân ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động. Học sinh đi học lại vào thứ Tư, 03/05/2017.

Chúc Quý vị và các em Kỳ nghỉ vui vẻ!

Student-Led Conferences for Quarter 3/ Họp Phụ huynh do học sinh chủ trì quý 3 năm học ‎‎2016-2017

Dear ECC Parents,           
 
We will be conducting conferences differently this Spring, and it already is a hit with your children. We will be conducting “Student Led Conferences.’ This format encourages all families and family members to attend and participate. The purpose of this conference is to reflect on your child’s growth and learning this year. During the 45-minute conference period, your child will take an active role by showing you work samples and projects. There are many learning experiences and benefits for your child that accompany this format including the following: active participation in the learning process, increased self-confidence, development of leadership skills, organization, responsibility for their learning, communication and critical thinking skills.
 
Benefits for you as a family include: a longer conference time to gather information about your child’s academic and social progress this year, the joy of seeing your child present information and projects they having been working on, plus hear from your child’s teacher about the wonders of your child’s progress. You can also visit each of the Specialist Teachers in their classrooms to see your child’s work.

There will be 3-5 families in the Classroom at the same time. Each family will choose a table or station and your child will begin their presentation, just to your family. Having other families in the room, aside from being more efficient, still allows for each child to be more at ease and also duplicates the sense of community we feel every day by being with our learning friends.
 
Each teacher will rotate into each conference to discuss strengths and goals for your child, and to support your child with their presentation. We are very pleased to be offering this format to you this spring. Your scheduled time is attached. Notice the conferences are 45 minutes. You and your child may finish the conference in 20 minutes or extend to 45. If you have additional questions after this conference, please feel free to set up another time to meet with your teacher.
 
We look forward to seeing you soon,
 
Best regards,
 
Betsy Suits
Vice-Principal of Curriculum and Instruction
Elementary School and Early Childhood Center
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Kính gửi Quý phụ huynh khối Mầm non!
 
Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc Họp phụ huynh do Học sinh chủ trì vào mùa Xuân năm nay. Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh và tất cả các thành viên trong gia đình cùng tham gia với mục đích phản ánh sự phát triển và tiến bộ của các em trong năm học này.
Trong suốt khoảng thời gian 45 phút, con của Quý vị sẽ giữ vai trò chính trong việc đưa ra các công việc mẫu và dự án. Các em sẽ nhận được nhiều lợi ích và kinh nghiệm thông qua cuộc họp lần này như: Tham gia tích cực trong việc học, tăng sự tự tin, phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và có trách nhiệm trong việc học, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.
 
Những lợi ích khi cả gia đình cùng nhau tham gia họp: Thời gian họp dài hơn để Quý vị hiểu rõ hơn về sự tiến bộ trong học tập cũng như cách ứng xử về mặt xã hội của các em, niềm vui khi nhìn thấy các em chia sẻ thông tin, các dự án đã và đang làm, thêm vào đó là việc lắng nghe từ Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ về sự tiến bộ của các em. Quý vị cũng có thể ghé thăm Giáo viên bộ môn để hiểu thêm về tình hình học tập của con Quý vị.
 
Trong mỗi lớp, cùng một mốc thời gian sẽ có từ 3-5 gia đình cùng tham gia. Mỗi gia đình sẽ chọn 1 bàn hoặc 1 góc để cho con của Quý vị bắt đầu phần thuyết trình, chỉ có bé và gia đình. Với việc có nhiều gia đình khác nhau trong một lớp học sẽ làm tăng tính hiệu quả, cho phép con của Quý vị cảm thấy thoải mái như đang được học chung với các bạn trong lớp.
 
Mỗi Giáo viên sẽ luân phiên từng gia đình để thảo luận về điểm mạnh và mục tiêu của các em, hỗ trợ các em làm phần thuyết trình của mình. Chúng tôi rất vui khi được áp dụng hình thức họp này. Quý vị vui lòng lưu ý rằng mỗi mốc thời gian sẽ kéo dài trong vòng 45 phút. Vì vậy Quý vị và con Quý vị có thể ra về sau 20 phút khi các em đã hoàn thành xong phần thuyết trình hoặc ở lại cho đến hết 45 phút.
Nếu Quý vị có thêm những câu hỏi cần trao đổi riêng với Giáo viên, Quý vị vui lòng liên hệ riêng với Giáo viên để sắp xếp một cuộc họp vào thời gian khác.
 
Chúng tôi mong sớm gặp lại Quý vị!,
 
Betsy Suits
Hiệu phó khối Mầm Non và Tiểu Học
 

TAS – Family Letter for Earth Week/ Thư gửi Phụ huynh về Tuần lễ Trái Đất

Dear ECC Parents,

 

Upon our return to school on April 17th, TAS ECC School will be taking part in activities for Earth Week. During this week, we will review and discover ways in which we can help keep the Earth clean and take care of it for future generations.

 

We are asking that students do two things during the Spring Break to prepare for these activities.


The first is to collect and clean recyclable paper, plastic, and metal items which will be used to create recycled materials art for a campus-wide competition. We encourage students to look at what materials are used in their households that can be recycled by transforming them into beautiful art.
The second task for the break is to collect items which the student no longer uses which can be brought to school for our “Stuff Swap”. Students bring in their gently used items and collect them in an area of our campus. Other students are free to grab what they like or can use in an effort to save items from the trash. All items that remain on Friday will be donated to a local charity.

 

We encourage families to work together to come up with ideas and items for these activities, and of course, have an excellent Spring Break!

Best regards,

 

Ms. Corie Sovereign

Grade 4 Homeroom Teacher

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kính gửi Quý Phụ huynh khối Mầm non,

 

Sau khi kỳ nghỉ Xuân kết thúc, khối Mầm non sẽ tham gia các hoạt động cho Tuần lễ Trái Đất bắt đầu vào ngày 17/4/2017. Trong suốt tuần này, chúng tôi và các em sẽ cùng nhau xem xét, tìm tòi những cách thức giúp cho Trái đất được sạch sẽ, cũng như chăm sóc bảo tồn Trái đất cho các thế hệ tương lai.

 

Chúng tôi yêu cầu học sinh làm hai việc trong kỳ nghỉ Xuân để chuẩn bị cho hoạt động lần này.

 

Đầu tiên, các em sẽ thu thập và làm sạch giấy tái chế, nhựa, và các vật dụng bằng kim loại, tất cả sẽ được sử dụng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng vật liệu tái chế. Trường sẽ tổ chức cuộc thi để chọn ra những tác phẩm nào đẹp nhất. Chúng tôi khuyến khích các em học sinh sử dụng những vật liệu tái chế có sẵn trong nhà mình và biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp.

 

Thứ hai, các em sẽ thu thập những vật dụng, đồ dùng mà các em không sử dụng nữa, mang đến trường để tham gia hoạt động “Trao đổi đồ dùng”. Học sinh mang những vật dụng đơn giản và đặt chúng trong một khu vực tại trường. Các em được tự do lấy những gì mình thích hoặc có thể lấy những vật dụng đã bỏ đi nhưng vẫn còn sử dụng được. Tất cả các vật dụng còn dư sẽ được tặng cho một tổ chức từ thiện địa phương vào thứ Sáu.

 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình cùng nhau tham gia để tìm ra những ý tưởng và vật dụng cho hoạt động này.

 

Kính chúc Quý vị và các em học sinh có một Kỳ nghỉ Xuân tuyệt vời!

Trân trọng!

 

Cô Corie Sovereign

Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 4

Announcement for Hung Vuong Commemoration Day & Spring Break/ Thông báo nghỉ học nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Kỳ Nghỉ xuân

Dear TAS Parents,

 

Please be informed that there is NO school from Thursday, April 6, 2017 to April 16, 2017 for Hung Vuong Commemoration Day and Spring Break. Classes resume on Monday, April 17, 2017.

Happy Holidays!

 

Best Regards,

 ————————————————–

 

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh!

 

Nhà trường trân trọng thông báo các em học sinh sẽ nghỉ học từ Thứ Năm, 6/4/2017 đến hết ngày 16/4/2017 nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Kỳ nghỉ Xuân. Các em đi học lại vào thứ Hai, 17/4/2017.

 

Chúc Quý vị và các em Kỳ nghỉ vui vẻ!

Trân trọng,

 

 

Sent by/ gửi bởi,