Q2 Week 5 Lesson Overview (Nov 16th-20th)

For this week’s class we learned about the following:

  • We reviewed letter L, T and I

  • Colored the number 3 for our number book

  • We learned about the family members (father, mother, sister, brother and little brother

We had fun this week as we had our art activity field trip at VinSpace studio where we made crafts for our International Day event. We toured around the world during International day and tasted some of the delicacies of other countries.

It was such a fun-filled week.

November Assembly

Dear TAS Families,

This Friday, TAS Elementary will hold its November Student of the Month Assembly! We would like to invite you to join us for this celebration. This month, we will recognize students who have exemplified our November character trait, respect.

This month we have been learning what respect is and how we can show respect, both at school and at home. Both Grade 5A and Grade 4A have prepared a presentation which will be accompanied by some demonstrations on how to show respect. We would be delighted to have you come see the product of all their hard work.

Please join us on Friday morning, November 27, at 8:00 am on the ES campus.

Sincerely,

TAS Elementary Team

———————————————————————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh,

Khối Tiểu học sẽ tổ chức Tổng kết và tuyên dương học sinh giỏi của tháng 11 vào thứ Sáu tuần này! Nhà trường trân trọng mời Quý phụ huynh đến tham gia. Những học sinh được tuyên dương trong tháng đã thể hiện sự tôn trọng (chủ đề của tháng 11).

Trong tháng này, các em học về sự tôn trọng và làm thế nào để chúng ta thể hiện sự tôn trọng ở nhà trường và gia đình.  Học sinh lớp 4A và 5A đã chuẩn bị bài thuyết trình và một số minh họa về sự tôn trọng. Nhà trường hân hạnh chào đón Quý vị đến xem sản phẩm mà các em đã nỗ lực thực hiện.

Xin trân trọng mời Quý vị đến tham gia vào lúc 8g sáng thứ Sáu, ngày 27/11 tại cơ sở Tiểu học.

Trân trọng,

Khối Tiểu học trường TAS

 

TAS International Day

Dear TAS Parents and/or Guardians,

The American School (TAS) will be celebrating International Day on November 19, 2015. Each class will be preparing a cultural booth, which will be graded on a rubric by the academic team. Below is the list of classes and the countries that the students have signed up for, please support your child’s learning by providing cultural materials for their booths. This includes but is not limited to music, instruments, literature, posters, clothes, food and snacks, art, handicraft and maps.

Please click here to know more details.

———————————————————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh/Người giám hộ,

Trường Quốc tế TAS sẽ tổ chức Ngày hội Quốc tế vào ngày 19/11/2015. Mỗi lớp chuẩn bị một gian hàng văn hóa, và sẽ được Ban Giám hiệu nhận xét và chấm điểm. Dưới đây là danh sách các lớp và quốc gia mà lớp đã đăng ký, xin Quý vị vui lòng hỗ trợ các em chuẩn bị những vật phẩm đậm nét văn hóa cho gian hàng của mình, ví dụ như âm nhạc, nhạc cụ, sách văn học, áp-phích quảng cáo, quần áo, ẩm thực, nghệ thuật, vật phẩm thủ công và bản đồ các quốc gia.

Quý Phụ huynh vui lòng vào đường dẫn này để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,