Power School

Dear Parents,

 The administration and staff at The American School are excited to announce that we are successfully launching our school-wide management program, which will allow you and your child to access your child’s current grades and attendance via the internet. To access this information you will need to follow these steps:

 

1. Open the internet browser on your computer.

2. Type https://tasvietnam.powerschool.com/public into the address bar.

3. Select Language.

4. Choose Create Account tab, click Create Account.

5. In the Create Parent Account section, fill in your information.

6. In the Link Students to Account section, enter the Student Name, your Access ID, your Access Password, and your Relationship. Type your Access ID and Access Password exactly as they are printed (both are case sensitive). If you have 2 or more children, enter information for each child you wish to add to your Parent Account. It is advisable that you keep your username and password secure and not share it with anyone else.

7. Click Submit.

8. Use the Desired Username and Password you have created to sign in.

9. View the information.

10. Remember to log off when you are finished.

 

Either you or your child may track academic progress from any location that has internet access.

– The Grades and Attendance tab will allow you to check assignments and scores by clicking on the blue percentage across from a class.

– To email the teacher a question or concern, please click the blue teacher’s name link.

– The Grades History tab will show you the grades your child received in previous grading periods.

– The Teacher Comments tab is used to access current teacher comments for your student.

– The School Bulletin tab has current announcements for our school.

 

If you have any questions regarding the use of PowerSchool please contact our PowerSchool Administrator at 84-8-35192223 or powerschool@tasvietnam.edu.vn  

 

Your child’s ID and Password is also listed. Please give it to your child.

 

 

 

3/11/2014

 

Kính gửi quý phụ huynh,

 

Ban Giám Hiệu và giáo viên trường The American School trân trọng thông báo về việc từ hôm nay, quý phụ huynh tiểu học đã có thể sử dụng chương trình Powerschool để theo dõi trực tuyến kết quả học tập và chuyên cần của học sinh. Để tạo tài khoản, quý vị vui lòng thực hiện các bước sau:

 

  1. Mở trình duyệt web trên máy tính.
  2. Nhập https://tasvietnam.powerschool.com/public  vào thanh địa chỉ.
  3. Chọn ngôn ngữ sử dụng.
  4. Chọn “Create Account”, nhấp chọn “Tạo Tài khoản”.
  5. Trong phần “Tạo Tài khoản của Phụ huynh”, điền thông tin của quý vị. Xin lưu ý, mật khẩu tài khoản phải gồm ít nhất 5 ký tự.
  6. Trong phần “Liên kết Học sinh với Tài khoản”, nhập Tên học sinh, ID truy cập (Your Access ID), Mật khẩu truy cập (Your Access Password), và Mối quan hệ của quý vị với học sinh. (Vui lòng xem ID và mật khẩu truy cập của Phụ huynh trong phần I và nhập thông tin chính xác). Nếu quý vị có từ 2 con trở lên đang theo học tại trường, nhập thông tin của từng học sinh vào cùng 1 tài khoản của quý vị. Quý vị nên giữ bảo mật thông tin truy cập của mình.
  7. Chọn “Vào”.
  8. Dùng “Tên người dùng bạn muốn” và “Mật khẩu” đã đăng ký để đăng nhập.
  9. Xem thông tin học tập của học sinh.
  10. Thoát khỏi chương trình sau khi đã xem thông tin của học sinh.

 

Phụ huynh và học sinh có thể theo dõi kết quả học tập tại bất kỳ nơi nào có đường truyền internet.

– Trong phần ‘Điểm số và Tình hình Đi học’, quý vị có thể kiểm tra bài tập và điểm số của học sinh bằng cách nhấp chuột vào điểm phần trăm của học sinh (màu xanh) trong mỗi lớp.

– Để gửi email cho giáo viên, quý vị vui lòng nhấp chuột vào tên của giáo viên (màu xanh).

– Phần ‘Lịch sử Điểm số’ sẽ cho phép quý phụ huynh xem lại điểm số của học sinh trong những quý học trước đây.

– Trong phần ‘Nhận xét của Giáo viên’, quý vị sẽ thấy nhận xét của giáo viên về việc học tập của học sinh.

– Những thông báo của Ban Giám Hiệu sẽ hiển thị trong phần ‘Bản tin Nhà trường.

 

Nếu quý vị cần hỗ trợ về cách sử dụng chương trình Powerschool, vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý Hệ thống Powerschool theo số điện thoại (84.8) 3519.2223 hoặc email powerschool@tasvietnam.edu.vn.  

 

Quý phụ huynh vui lòng thông báo tên truy cập và mật khẩu của học sinh cho con em mình theo thông tin trong phần II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *