Grade 3A

The American School of Vietnam

Parent/ Teacher Conferences

October21
Dear Parents,
 
I would like to take this opportunity to invite all parents of TAS students to the Parent-Teacher Conferences for Quarter 1 of the 2016-2017 academic year. Conferences will take place on Friday, October 28, 2016 from 8.00am-4.00pm. Each parent will have 20 minutes to discuss student progress with your child’s teacher. Please click here to see the “view only” schedule which show teachers available times and call Ms. Nhan in the Elementary Academic Office at 3519 2225, ext. 115 to make an appointment to see your child’s teachers.
 
Conferences present a great opportunity for teachers and parents to meet to discuss students’ progress and academic support needs. It is very important in a child’s education to have clear communication between families and teachers as we work in partnership for increased student achievement.
 
Teachers will be meeting with parents in their classrooms to share academic progress, behavior, and student work. There will also be an opportunity for parents to ask questions and set a goal for your child this school year. After Parent-Teacher Conferences are completed, teachers will send home a copy of the TAS Conference Form with your child.
 
The Specialist Teachers will be available in the Elementary Library to share student effort, student behavior, and answer questions in their specialty area.
 
The TAS Report Card will be sent home at the end of Quarter 2.
 
Please make arrangements to attend parent-teacher conferences. Alternatively, if the schedule above is inconvenient, you are always free to make individual appointments with your child’s teachers by contacting Ms. Nhan.
 
Please note that while we will have some translators on campus, we encourage parents to bring a family member or friend to translate if needed. 
 
Should you have any questions, please do not hesitate to contact me directly.
 
Warm regards,
 
Betsy Suits
 
Vice-Principal of Curriculum and Instruction
Elementary School and Early Childhood Center
 
PLEASE NOTE: THERE WILL BE NO SCHOOL FOR STUDENTS ON FRIDAY, OCTOBER 28. CLASSES WILL RESUME ON MONDAY, OCTOBER 31.
——————————————————————————-

 

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Nhà trường trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự Buổi họp phụ huynh cuối Quý 1, năm học 2016-2017, vào thứ Sáu, ngày 28/10 từ 8g đến 16g. Mỗi phụ huynh sẽ có khoảng 20 phút để trao đổi với giáo viên về việc học của học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng mở đường dẫn này để tiện theo dõi thời gian còn trống của giáo viên và liên hệ cô Nhân, Văn phòng Học vụ khối Tiểu học tại số 3519 2225, số nội bộ 115 để đăt lịch hẹn.
 
Đây là cơ hội rất tốt để phụ huynh và giáo viên trực tiếp gặp gỡ, thảo luận về kết quả học tập của học sinh và những hỗ trợ giáo dục cần thiết cho các em. Việc giao tiếp và truyền tải thông tin rõ ràng, thông suốt giữa gia đình và nhà trường rất quan trọng đối với việc học tập của học sinh bởi vì mục tiêu chung của chúng ta là nâng cao thành tích học tập của học sinh.
 
Giáo viên chủ nhiệm sẽ họp với Quý phụ huynh trong lớp học để chia sẻ quá trình và thái độ học tập của học sinh. Đồng thời, qua buổi họp, Quý vị có cơ hội hỏi và đặt ra mục tiêu cho con em mình trong năm học này. Sau ngày họp, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi về nhà bản ghi chú Nội dung cuộc họp.
 
Giáo viên bộ môn sẽ có mặt tại Thư viện khối Tiểu học để chia sẻ những nỗ lực, thái độ học tập của các em, và trả lời các câu hỏi về chuyên môn.
 
Báo cáo học tập sẽ phát cho học sinh vào cuối Quý 2.
 
Quý vị vui lòng sắp xếp thời gian tham dự buổi họp này. Tuy nhiên, nếu khung thời gian không phù họp, Quý vị luôn luôn có thể đặt hẹn riêng với các giáo viên của con em mình bằng cách liên lạc với cô Nhân.
 
Xin Quý vị lưu ý, nhà trường sẽ cố gắng xếp thông dịch viên để hỗ trợ Quý vị, tuy nhiên do số lượng nhân sự giới hạn, chúng tôi đề nghị Quý vị đưa theo người phiên dịch trong trường hợp cần thiết.
 
Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi.
 
Trân trọng,
 
Betsy Suits
Hiệu Phó khối Mầm non và Tiểu học.
 
QUÝ PHỤ HUYNH LƯU Ý:
HỌC SINH SẼ ĐƯỢC NGHỈ HỌC THỨ SÁU, NGÀY 28/10. CÁC EM ĐI HỌC LẠI VÀO THỨ HAI, NGÀY 31/10.
by posted under School Announcements | No Comments »    

Email will not be published

Website example

Your Comment:


Skip to toolbar