Grade 3A

The American School of Vietnam

TAS Book Fair

September26

TAS BOOK FAIR 2016

Dates: September 28th-30th (Wednesday, Thursday and Friday)

Time: 7:30am – 4:00pm

Location: TAS Middle & High School Canteen

Parents and Students are welcome to come and visit the fair at any time during the open hours. There will be a 10% discount for all TAS families!

There will be a schedule arranged and time set aside for each class to visit the fair and purchase books. Parents may send money with their child in an envelope so that students can pay directly. Students will also have the opportunity to make a list of the books they like on Wednesday so that parents can purchase them themselves on Thursday or Friday if they would prefer.

Books available for purchase will include:

 

  • International schools textbooks from Harcourt Education, Pearson Education, Oxford University Press, Nelson Thornes, HarperCollins, McGraw-Hill Education
  •  Literature and reading books from Penguin, Puffin, Ladybird, Oxford University Press, Pearson Education, Macmillan Publishing
  • Children’s books, comics, learning science books from Scholastic, HarperCollins, Penguin Random House, Dreamland Publication,  Edukid, ect.
  • Books of quotes, living skills from Dorling Kindersley, Ladybird
  • Reference Books such as dictionaries, encyclopedia and atlases

————————————————————————————————————–

HỘI CHỢ SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ TAS 2016


Thời gian: Ngày 28-30/09 (thứ Tư, thứ Năm & thứ Sáu), 7g30 – 16g00

Địa điểm: Hội trường khối Trung học

 

Nhà trường trân trọng mời quý phụ huynh và học sinh đến tham quan hội chợ sách vào 3 ngày theo thời gian như trên. Giảm giá 10% cho tất cả thành viên trường TAS!

 

Mỗi lớp sẽ được sắp xếp thời gian tham gia hội chợ và mua sách. Quý phụ huynh có thể cho học sinh mang theo tiền để mua sách trực tiếp. Học sinh cũng có thể xem sách trước và lập danh sách những tựa sách muốn mua vào thứ tư để phụ huynh trực tiếp đến mua vào thứ năm và thứ sáu.

 

Hội chợ bao gồm những loại sách sau:

 

  • Sách giáo khoa dành cho các trường quốc tế của nhà xuất bản Harcourt, Pearson, Oxford University Press, Nelson Thornes, HarperCollins, MsGraw-Hill.
  • Sách văn học và sách đọc của nhà xuất bản Penguin, Puffin, Ladybird, Oxford University Press, Pearson Education, Macmillan Publishing
  • Sách thiếu nhi, truyện tranh, sách khoa học của nhà xuất bản Scholastic, HarperCollins, Penguin Random House, Dreamland Publication,  Edukid, ect.
  • Danh ngôn, sách về kỹ năng sống của nhà xuất bản Dorling Kindersley, Ladybird
  • Sách tham khảo như từ điển, bách khoa toàn thư và bản đồ.

Thầy Carlos Diaz

Quản thủ Thư viện

by posted under School Announcements | No Comments »    

Email will not be published

Website example

Your Comment:


Skip to toolbar